ГЕРБ Меню
110

Петко
Минчев

Социални дейности, публична администрация

Петко Христов Минчев е бакалавър по „Социални дейности“ от Тракийски университет – Стара Загора. Магистър е по „Публична администрация“, с профил „Управление на човешките ресурси“, от Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. От 2007 г. е в сферата на социалните дейности като старши експерт. От 2019 г. е секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви към Община Чирпан.

110
Петко

Образование:
Завършил е „Социални дейности” в Тракийски университет – Стара Загора, а след това се дипломира и като магистър по специалността „Публична администрация” с профил „Управление на човешките ресурси” в Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Професионален опит:
От 2007 г. е в сферата на социалните дейности и работи в държавната администрация, където е старши експерт по социални дейности. Ръководител е на няколко проекта за социални услуги за деца и семейства в риск, а от 2019 г. е и секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви към Община Чирпан. Организатор е на доброволчески акции, предоставящи подкрепа на лицата, засегнати от разпространението на Covid-19 в периода от март 2019 г. до момента.
Общински председател на МГЕРБ – Чирпан.
Семеен, с едно дете.